Na vier jaar was het hoog tijd om middels een tevredenheidsonderzoek onder onze gebruikers. Daarom hebben we een enquête gehouden onder zowel de huurders van kantoorruimtes als die van flexwerkplekken. Enkele resultaten en actiepunten lees je in dit bericht terug. Noem het onze goede voornemens voor 2020!

Faciliteiten binnen

De internetsnelheid en -stabiliteit worden door iedereen als goed ervaren. De flexwerkplekken zijn ruim en voldoende aanwezig. Wel zijn we aan het kijken om hier extra stopcontacten te realiseren. Ook zullen we volgend jaar de verlichting, waar mogelijk overstappen naar ledverlichting. Ook kijken we hierbij naar de wensen van huurders van kantoorruimtes.

Faciliteiten buiten

Huurders geven aan dat de parkeergelegenheid in de ochtend voldoende is, maar dat het in de middag soms een knelpunt is. Daarom hebben we de vraag bij de gemeente Eersel en IGE (Industriegroep Eersel) neergelegd of er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden aan de Kuiper. Verder denken we na over het verwezenlijken van een picknicktafel om buiten te kunnen lunchen, alsmede camerabewaking rondom het pand.

Overige faciliteiten

De Businessdome wordt op tijd schoongemaakt en onderhoud wordt goed bijgehouden. Toch wordt er gekeken om de schoonmaakactiviteiten te verplaatsen naar buiten kantooruren, zodat huurders hier helemaal geen hinder van ondervinden. Daarnaast willen we in 2020 een bonenmachine uitproberen om de kwaliteit van de koffie te verhogen. Tot slot bleek uit de enquête dat sommigen niet weten dat de sportfaciliteiten en sauna voor zowel huurders als flexwerkers gratis beschikbaar zijn. Dus bij dezen; huur je een ruimte of werkplek bij Businessdome? Neem gerust je sportkleding mee!

Een eindconclusie

Ik wil graag iedereen bedanken die de tijd heeft genomen deze enquête in te vullen. Men is overwegend heel positief over Businessdome. Dank hiervoor! Dank ook voor de wensen en verbeterpunten waar we komend jaar mee aan de slag gaan. Ik vind het belangrijk om samen te werken met onze huurders om de best mogelijke werkplekken voor hun te realiseren. Daarom gaan we direct aan de slag met de verbeterpunten die doorschemeren uit de enquête.

René Voss,
Directeur Businessdome