Wij zijn een nieuw adviesbureau in de zorgfinanciering met zeer ruime ervaring vanuit de zorgverzekeraar.
Wij weten dat zorgaanbieders behoefte hebben aan een betrouwbare en flexibele partner om te komen tot een gezonde financiering. Vooral in deze tijden waarin vele zaken anders lopen dan normaal.

Wat kunnen wij u bieden

Kennis van zorgfinanciering en contacten met zorgfinanciers
Dit omvat zowel van de inhoud van de feitelijke regelgeving alsmede waar er van regelingen afgeweken kan worden. Kunnen u adviseren in strategische en tactische keuzen.

Kunnen u helpen bij het inrichten van informatie systemen die de onderhandelingen over zorgfinanciering kunnen ondersteunen
Weet als geen ander hoe uit de veelheid al aan aanwezige data binnen uw organisatie de juiste informatie voor het zorgfinanciering proces kan worden gegenereerd. Daarnaast kan er goed een inschatting gemaakt worden welke aanpassingen er in processen en systemen nog nodig zijn.

Waarom juist nu investeren

Minder capaciteit inzet in de toekomst bij afdeling zorgverkoop en administratie
Goed relatiebeheer nu leidt tot vertrouwen bij zorgfinanciers en minder relatiebeheer in de toekomst en betere contracten.

Goed opzetten van adequate afwikkeling overgangsfinanciering COVID-19 leidt tot minder discussie met zorgfinanciers en daarbij behorende inzet van capaciteit van financiële afdelingen.

Betere vergoeding voor het geleverde zorgaanbod
Goede overgangsfinanciering COVID-19

Door op tijd te leren uit declaratiegedrag Corona (ontstane vraaguitval bij niet-acute zorg) kan dit nog als input voor onderhandelingen voor inkoopseizoen 2022 meegenomen worden.

U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie bij ons te komen drinken op onze nieuwe locatie. Mocht u het zinvol vinden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u op locatie dan zijn wij daar natuurlijk altijd toe bereid.

André Sinkeldam
Tel. 0031 6 411 27 683 / 00 32 494 465189
E-mail: andre.sinkeldam@sineconadviezen.onmicrosoft.com