De afgelopen maanden was het lange tijd niet of beperkt mogelijk om de Belgische grens over te steken. Dat gold niet alleen voor Nederlanders die België in willen, maar ook andersom. Zo ook voor Emile Philippens, eigenaar van TecMaP, gevestigd in de Businessdome. We stelden hem enkele vragen over hoe hij deze afgelopen periode ervaren heeft. 

Kun je iets vertellen over jouw bedrijf en wat je doet? 
“TecMaP is een technisch milieu-adviesbureau dat adviseert en helpt met vraagstukken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, energie en externe veiligheid. Wij beheren technische onderzoeken in een heldere mapstructuur voor allerlei soorten bedrijven, van agrarische bedrijven tot afvalverwerkende bedrijven of bedrijven uit de chemiesector. Op deze wijze kan een nieuw initiatief telkens snel worden getoetst aan haalbaarheid op het milieuvlak.” 

Ben je normaal gesproken vaak in de Businessdome? 
“Normaal gesproken was ik vijf dagen per week in Eersel, afhankelijk van afspraken die ik op locatie bij klanten had.” 

Hoe ging dat toen de grens dicht ging? 
“Uiteraard was het toen niet meer mogelijk om zonder geldige reden Nederland te betreden (een zogenaamde ‘essentiële verplaatsing’). Daarvoor moest ik dan een formulier invullen telkens als ik de grens over wilde, waarin ik moest aangeven wat mijn verplaatsingsreden was en moest ik dit bij de grens verantwoorden. Sowieso was het voor mij ook niet altijd meer mogelijk om bij bedrijven metingen te doen, omdat vaak niemand aanwezig was behalve het personeel dat niet vanuit huis hun werk kon doen. ” 

Hoe heeft TecMaP verder de coronacrisis ervaren? 
“Ik zou eerder zeggen dat het voor mij drukker is geworden dan rustiger. Je merkt dat er een verschuiving is in het soort werk en dat steeds meer op afstand gebeurd. Bedrijven die zwaarder getroffen zijn door COVID-19 voeren nu ook minder activiteiten uit waarbij ze mij inschakelen. Tegelijkertijd zie je dat er nieuwe branches ontstaan, zoals mondkapjes-productie, en dat bestaande bedrijven willen uitbreiden – denk maar aan fabrikanten van handzeep. Ook was het opvallend dat veel bedrijven ineens meer geluidsklachten kregen toen het minder druk was op de snelwegen. Er was ineens geen autoverkeer meer dat geluid kon maskeren.” 

Hoe was het om thuis te werken? 
“Ik heb het geluk dat ik thuis veel kan doen op mijn computer, maar de scheiding tussen werk en privé wordt zo wel steeds vager. Vóór corona kwam ik graag naar de Businessdome toe omdat je dan alleen met je werk bezig bent. Toen mijn kinderen ook ineens thuis kwamen te zitten moest ik halsoverkop zorgen dat er drie extra laptops met internettoegang beschikbaar waren en waren mijn vrouw en ik ook ineens parttime leraren. Dan moet je vaak in de avonduren of weekenden bijsturen. Als mijn kinderen weer naar school gaan wil ik ook weer vaker naar de Businessdome komen. Dan zijn werk en privé weer strikter gescheiden van elkaar.”